Jämför service för hemtjänst

Vad är viktigt när du väljer hemtjänst? Gör dina urval här och se förslag på olika utförare.

Sök på hemtjänstens namn
Driftsform
Utför natt
     

För optimal upplevelse av tabellen nedan, håll mobilen i liggande läge!

Dra med fingret för att navigera runt i tabellen!

Vår utgångspunkt är alltid dig som kund och ditt individuella behov av vård, omsorg, stöd och service. OC strävar efter att upprätthålla dina funktioner och möjligheter i den dagliga livsföringen samt att motverka isolering. Vi på OC försöker ge dig det ”lilla extra”. Det kan vara genom att stanna kvar någon minut extra för att prata med dig, putsa dina glasögon eller byta den där glödlampan som brunnit ut för länge sedan. Vårt sätt att arbeta utgår från att bygga upp rutiner och att ha en arbetsplan för dig som enskild kund som är individuellt anpassad utifrån dina resurser, önskemål och hjälpbehov. Verksamheten bygger på en personlig och nära relation till dig som kund och personer i din omgivning. Nöjda kunder - Vår målsättning är att du som kund är så pass nöjd så att du vill rekommendera andra att välja oss. Bemötande - Du blir alltid bra bemött. Inflytande - Du blir alltid hörd. Service - Du kommer alltid i kontakt med OC. Trygghet - Du får alltid hjälp av OC. Kontinuitet - Du får hjälp av samma personal. Självbestämmande - Du blir alltid hörd, du vet hur du vill leva ditt liv.

arrow

Antal kunder: 34

Driftsform: Privat

Utför natt: Ja

Utför hemsjukvård: Nej

Jämför

Antal kunder: popup

Driftsform: Privat

Utför natt: Nej

Utför hemsjukvård: Nej

Jämför
Våra erfarna och engagerade medarbetare hjälper dig med allt i från personlig omsorg till service i hemmet. Vi planerar din hjälp tillsammans med dig så att det passar efter dina behov och önskemål. Målet för våra verksamheter är att du ska känna trygghet i din vardag. Vi bär alltid arbetskläder och id-brickor.

arrow

Antal kunder: 1136

Driftsform: Privat

Utför natt: Ja

Utför hemsjukvård: Nej

Jämför
Som hemtjänstkund hos oss får Du alltid tillgång till både distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast och förstås omvårdnadspersonal. Vi utgår ifrån Dina behov och önskemål och ser till att Du får en enklare vardag. Du får en kontaktperson som tillsammans med ett kompetent team ser till att Du känner Dig trygg. Ett gott bemötande, kunskap och engagemang är det som utmärker Distriktssköterskegruppen Q-RA och dess medarbetare. Din hälsa och Ditt välbefinnande är vår målsättning!

arrow

Antal kunder: 127

Driftsform: Privat

Utför natt: Ja

Utför hemsjukvård: Ja

Jämför
Domicare har sedan starten år 2009 arbetat med hemtjänst, ledsagning, avlösning och boendestöd. Företaget har ett välutvecklat kvalitets- och ledningssystem som kontinuerligt följs upp. På basis av den genomförandeplan (arbetsbeskrivning) som vi upprättar tillsammans med dig kommer vi överens om; vad som ska göras, hur det ska göras, när det ska göras och av vem det ska göras. Vi värnar om din rätt till självbestämmande, integritet och delaktighet i alla beslut som fattas. Med oss ska du känna dig trygg och vara säker på att du blir behandlad på ett värdigt sätt. Vi är lyhörda för dina önskemål, respektfulla i bemötandet och hittar lösningar som gör dig nöjd. Personalen är behjälpliga med bland annat kosthållning, promenader, stöd med personlig hygien, social samvaro, städ, tvätt och inköp.

arrow

Antal kunder: 13

Driftsform: Privat

Utför natt: Nej

Utför hemsjukvård: Nej

Jämför
Emausgatansbendestöd Ek förening startade 1997 på Benvägen i Västerås. Emausgatan bedrivs som Ek förening och är inte vinstdrivande. Vi bedriver idag boendestöd och hemtjänst på Skallberget i Västerås. För närvarande har vi bara en del av Skallberget som upptag men vår förhoppning är att utöka i framtiden Vår inriktning på verksamheten bygger mycket på individens hälsa, välbefinnande och en strukturerad vardag. Vi anser att en välbalanserad kost, motion, aktiv fritid tillsammans med kunnig, lyhörd och drivande personal ger ett gott liv med ökad trygghet.

arrow

Antal kunder: 5

Driftsform: Ekonomisk förening

Utför natt: Ja

Utför hemsjukvård: Nej

Jämför
Framtidens Omsorg är det personliga omsorgsföretaget, där det personliga mötet genomsyrar hela företaget från ledning till personal. Våra ledord är kvalitet, flexibilitet och vi har en tydlig kundpolicy. All vår personal har genomgått företagets bemötandeutbildning. Vårt företag vill erbjuda dig den service och omtanke som bara ett litet företag kan erbjuda. Vi vill vara ett alternativ till de stora omsorgsföretagen och vi ägs inte av något riskkapitalbolag utan vinsten återinvesteras i verksamheten. Vi ställer höga krav på oss själva och på vår personal för att ge dig den omsorg som du förtjänar. Detta får du genom ett bra och personligt bemötande från både ledning och personal. Framtidens omsorg är ett kreativt och nytänkande företag. Vi erbjuder vård och omsorgstjänster i form av personlig assistans, hemtjänst, boendestöd, ledsagarservice, avlösarservice och hushållsnära tjänster. Vi är även certifierad av IVO som utförare av personlig assistans och har därmed stora kunskaper inom LSS-lagstiftningen och inom områdena autism, asperger och adhd.. Du är varmt välkommen att boka ett förutsättningslöst möte med oss på Framtidens Omsorg!

arrow

Antal kunder: 30

Driftsform: Privat

Utför natt: Nej

Utför hemsjukvård: Nej

Jämför
Välkommen till Hjärtpunkt Skiljebos hemtjänst! Vi finns lokalt på området för att kunna ge dig en snabb och nära service. Med lång erfarenhet och kunskap av äldreomsorg vill vi ge dig god omvårdnad, service och vara ett stöd för dig i din vardag. Vi vill skapa trygghet för dig i din hemmiljö och möjliggöra att du kan bo kvar i din bostad.

arrow

Antal kunder: 66

Driftsform: Kooperativ

Utför natt: Nej

Utför hemsjukvård: Nej

Jämför
Humana fokuserar på det friska hos dig och vill bidra till att skapa en meningsfull vardag. Vår hemtjänst är trygg och säker. Du är själv med och planerar insatserna. Du står i centrum och vi garanterar dig inflytande, delaktighet och trygghet. Tillsammans ser vi till att uppfylla dina behov och önskemål. Vi är stolta över vår engagerade personal och vi arbetar alltid utifrån vår vision Alla har rätt till ett bra liv. Vi har två hemtjänstlokaler dit du alltid är välkommen. Regelbundet arrangerar vi aktiviteter så som bingo, sällskapsspel och gemensamma luncher.

arrow

Antal kunder: 127

Driftsform: Privat

Utför natt: Nej

Utför hemsjukvård: Nej

Jämför
Olivia är ett omsorgsföretag och vi vänder oss till kunder med stora och små omsorgsbehov. Vi erbjuder hemtjänst, ledsagning, avlösning, boendestöd och hushållsnära tjänster med Rut-avdrag. Vi utför våra tjänster med kunskap och känsla och vårt viktigaste mål är nöjda kunder och uppdragsgivare. Våra kunder finns i hela Västerås inklusive ytterområdena.

arrow

Antal kunder: popup

Driftsform: Privat

Utför natt: Nej

Utför hemsjukvård: Nej

Jämför
Personstöd är ett lokalt familjeföretag som erbjuder hemtjänst, nattpatrull, boendestöd, personligt assistans, ledsagning och avlösarservice. Vi erbjuder även hushållsnära tjänster som: städ, snöskottning, fönsterputs m.m. För våra hemtjänstkunder erbjuder vi friskvård och egna aktiviteter på vår mötesplats, Träffpunkten.

arrow

Antal kunder: 107

Driftsform: Privat

Utför natt: Ja

Utför hemsjukvård: Nej

Jämför
Vi är ett lokalt hemtjänstföretag som endast finns i Västerås. Vi är ett litet familjärt bolag som alltid sätter kunden i centrum. Vi har bra och nära samarbete med sjuksköterskorna och rehab personalen inom hemsjukvården. Vi har även en idrottsprofil och arbetar mycket med hälsobefrämjande åtgärder. Känslan av gemenskap och tillhörighet anser vi vara viktigt. Därför har vi olika aktiviteter som erbjuds våra kunder att delta i.

arrow

Antal kunder: 37

Driftsform: Privat

Utför natt: Ja

Utför hemsjukvård: Nej

Jämför
I Skultuna hemtjänst arbetar vi för att skapa kontinuitet och trygghet. Vi sätter kunden i fokus. Tillsammans planerar vi för att du ska få hjälp och insatser utifrån just dina behov.

arrow

Antal kunder: 93

Driftsform: Kommunal

Utför natt: Ja

Utför hemsjukvård: Ja

Jämför
Vi erbjuder hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL) i Tillberga, Tortuna, Hökåsen och Hubbo. Vi erbjuder även boendestöd, avlösning, ledsagning och avlösarservisen enligt socialtjänstlagen. Verksamheten bedrivs klockan 07.00-22.00. Specialkompetens: Demensombud, hörselombud, närståendestödjare samt kostansvarig.

arrow

Antal kunder: 49

Driftsform: Ekonomisk förening

Utför natt: Nej

Utför hemsjukvård: Nej

Jämför
Med hög personal- och insatskontinuitet garanterar vi stöd och hjälp på dina villkor och önskemål. I verksamheten ”Personlig assistans” gör vi en budget tillsammans med brukaren som därmed är med att påverkar ex. löner, bemanning, assistansomkostnader.

arrow

Antal kunder: 30

Driftsform: Privat

Utför natt: Nej

Utför hemsjukvård: Nej

Jämför
Välkommen till Västerås stad Vård och Omsorg. Vi är det kommunala alternativet som gör det möjligt för dig att bo kvar hemma med bra service, trygghet och värdighet. Du som väljer oss ska kunna påverka innehållet i din vård och omsorg så att din vardag blir som du vill och är van vid. Vi arbetar med kunskap och omtanke, och drivs av ambitionen att skapa en miljö där varje kund har stort inflytande över sin hemtjänst. Vi värdesätter att det är rätt person, rätt inställning, rätt stöd och rätt tid.

arrow

Antal kunder: 1098

Driftsform: Kommunal

Utför natt: Ja

Utför hemsjukvård: Ja

Jämför