Jämför service för grundskola

Vad är viktigt när du väljer grundskola till ditt barn? Gör dina urval här och se förslag på skolor som passar ditt barn.

Sök på skolans namn
Driftsform
Årskurs
     

För optimal upplevelse av tabellen nedan, håll mobilen i liggande läge!

Dra med fingret för att navigera runt i tabellen!

Antal elever: 467

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: 192,3

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 95,2%

Jämför

Antal elever: 319

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 96,1%

Jämför

Antal elever: 313

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 93,5%

Jämför

Antal elever: 261

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 84,4%

Jämför

Antal elever: 258

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 89,8%

Jämför

Antal elever: 349

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: 175

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 81,55%

Jämför

Antal elever: 84

Driftsform: Fristående

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: 200,8

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 100%

Jämför

Antal elever: 229

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 91,4%

Jämför

Antal elever: 296

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 100%

Jämför

Antal elever: 234

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 82,2%

Jämför

Antal elever: 80

Driftsform: Fristående

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: 202,3

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 89,7%

Jämför

Antal elever: 283

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 88,1%

Jämför

Antal elever: 107

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 93,5%

Jämför

Antal elever: 795

Driftsform: Fristående

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: 240,3

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 86,7%

Jämför

Antal elever: 105

Driftsform: Fristående

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: 218,8

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 93,8%

Jämför

Antal elever: 248

Driftsform: Fristående

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 74,7%

Jämför

Antal elever: 165

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 95,6%

Jämför

Antal elever: 389

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 100%

Jämför

Antal elever: 306

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 100%

Jämför

Antal elever: 336

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 93,6%

Jämför

Antal elever: 313

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 93,2%

Jämför

Antal elever: 714

Driftsform: Fristående

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: 262,8

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: popup

Jämför

Antal elever: 75

Driftsform: Fristående

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: popup

Jämför

Antal elever: 750

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: 231,2

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 92,6%

Jämför

Antal elever: 235

Driftsform: Fristående

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 73,6%

Jämför

Antal elever: 499

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: 212,8

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 71,4%

Jämför

Antal elever: 371

Driftsform: Fristående

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: 254,6

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 87,4%

Jämför

Antal elever: 276

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 89,3%

Jämför

Antal elever: 14

Driftsform: Fristående

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: popup

Jämför

Antal elever: 243

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 90%

Jämför

Antal elever: 34

Driftsform: Fristående

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: popup

Jämför

Antal elever: 203

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 87,4%

Jämför

Antal elever: 694

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: 192.15

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 83,2%

Jämför

Antal elever: 361

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 86,1%

Jämför

Antal elever: 79

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 100%

Jämför

Antal elever: 287

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: 198

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 84,5%

Jämför

Antal elever: 267

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 100%

Jämför

Antal elever: 163

Driftsform: Fristående

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 92%

Jämför

Antal elever: 32

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: popup

Jämför

Antal elever: 374

Driftsform: Fristående

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: 215,5

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 67,9%

Jämför

Antal elever: 527

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: 229,9

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 84,6%

Jämför

Antal elever: 307

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 100%

Jämför

Antal elever: 208

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: 194,7

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 78,1%

Jämför

Antal elever: 142

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 84,6%

Jämför

Antal elever: 341

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 93%

Jämför

Antal elever: 428

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: 188,9

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 80,8%

Jämför

Antal elever: 260

Driftsform: Fristående

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 85,1%

Jämför

Antal elever: 199

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 69%

Jämför

Antal elever: 228

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 96,7%

Jämför

Antal elever: 441

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: 189,4

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 87%

Jämför

Antal elever: 122

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 100%

Jämför

Antal elever: 301

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: popup

Jämför

Antal elever: 189

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 80,7%

Jämför

Antal elever: 42

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: popup

Jämför

Antal elever: 685

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: 215

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 89,9%

Jämför

Antal elever: 35

Driftsform: Fristående

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: popup

Jämför

Antal elever: 88

Driftsform: Fristående

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: popup

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 85,6%

Jämför

Antal elever: 99

Driftsform: Fristående

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: 224

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 75,5%

Jämför

Antal elever: 399

Driftsform: Kommunal

Genomsnittligt
meritvärde-medelvarde: 229,1

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 90,1%

Jämför