Jämför service för grundskola

För jämförservice gällande grund- och gymnasieskola hänvisar vi till Skolverkets nationella tjänst Välja skola. På Välja skola presenteras Skolverkets olika mått för skolors kvalitet och resultat. Du kan söka efter och jämföra skolor. Syftet med webbplatsen är att ge elever och föräldrar stöd vid val av skola.


Klicka här för att komma till Välja skolas webbplats:

valjaskola.se