Jämför service för förskola

Vad är viktigt när du väljer förskola till ditt barn? Gör dina urval här och se förslag på skolor som passar ditt barn.

Sök på förskolans namn
Driftsform
Nattförskola
     

För optimal upplevelse av tabellen nedan, håll mobilen i liggande läge!

Dra med fingret för att navigera runt i tabellen!

bild

Antal barn: 30

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: popup

Jämför
bild

Antal barn: 72

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,93

Jämför
bild

Antal barn: 34

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,8

Jämför
bild

Antal barn: popup

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,59

Jämför
bild

Antal barn: 35

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,77

Jämför
bild

Antal barn: 91

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,63

Jämför
bild

Antal barn: 131

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,5

Jämför
bild

Antal barn: 94

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,56

Jämför
bild

Antal barn: 40

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 6

Jämför
bild

Antal barn: popup

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,71

Jämför
bild

Antal barn: popup

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,82

Jämför
bild

Antal barn: 121

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,87

Jämför
bild

Antal barn: 106

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,67

Jämför
bild

Antal barn: popup

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,77

Jämför
bild

Antal barn: 17

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4

Jämför
bild

Antal barn: 24

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: popup

Jämför
bild

Antal barn: 22

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 6,11

Jämför
bild

Antal barn: 68

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,28

Jämför
bild

Antal barn: 41

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 6,07

Jämför
bild

Antal barn: 71

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,94

Jämför
bild

Antal barn: 70

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,71

Jämför
bild

Antal barn: 59

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,7

Jämför
bild

Antal barn: popup

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5

Jämför
bild

Antal barn: popup

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,24

Jämför
bild

Antal barn: popup

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 6

Jämför
bild

Antal barn: popup

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,48

Jämför
bild

Antal barn: popup

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,71

Jämför
bild

Antal barn: popup

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,78

Jämför
bild

Antal barn: popup

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,43

Jämför
bild

Antal barn: popup

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,31

Jämför
bild

Antal barn: popup

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,86

Jämför
bild

Antal barn: 105

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,61

Jämför
bild

Antal barn: 90

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: popup

Jämför
bild

Antal barn: popup

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,47

Jämför
bild

Antal barn: popup

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,41

Jämför
bild

Antal barn: popup

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,43

Jämför
bild

Antal barn: popup

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,11

Jämför
bild

Antal barn: popup

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 6,05

Jämför
bild

Antal barn: popup

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,78

Jämför
bild

Antal barn: popup

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,41

Jämför
bild

Antal barn: popup

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,74

Jämför
bild

Antal barn: popup

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,22

Jämför
bild

Antal barn: popup

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,26

Jämför
bild

Antal barn: popup

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 6,26

Jämför
bild

Antal barn: popup

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,43

Jämför
bild

Antal barn: popup

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5

Jämför
bild

Antal barn: popup

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 6,29

Jämför
bild

Antal barn: popup

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 3,75

Jämför
bild

Antal barn: popup

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,35

Jämför
bild

Antal barn: 24

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,58

Jämför
bild

Antal barn: 28

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 3,83

Jämför
bild

Antal barn: 103

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,74

Jämför
bild

Antal barn: 19

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,45

Jämför
bild

Antal barn: 62

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: popup

Jämför
bild

Antal barn: 71

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,52

Jämför
bild

Antal barn: 99

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 6,02

Jämför
bild

Antal barn: 71

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,42

Jämför
bild

Antal barn: 34

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,33

Jämför
bild

Antal barn: 148

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,83

Jämför
bild

Antal barn: 22

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: popup

Jämför
bild

Antal barn: 96

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 6,19

Jämför
bild

Antal barn: 36

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,44

Jämför
bild

Antal barn: 39

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,61

Jämför
bild

Antal barn: 61

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,54

Jämför
bild

Antal barn: 29

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,61

Jämför
bild

Antal barn: 16

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,33

Jämför
bild

Antal barn: 36

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,33

Jämför
bild

Antal barn: 35

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,12

Jämför
bild

Antal barn: 26

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,34

Jämför
bild

Antal barn: 50

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,9

Jämför
bild

Antal barn: 77

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,5

Jämför
bild

Antal barn: 33

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,08

Jämför
bild

Antal barn: 62

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4

Jämför
bild

Antal barn: 23

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,2

Jämför
bild

Antal barn: 43

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,71

Jämför
bild

Antal barn: 58

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,91

Jämför
bild

Antal barn: 51

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,23

Jämför
bild

Antal barn: 25

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,5

Jämför
bild

Antal barn: 15

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 6

Jämför
bild

Antal barn: 99

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,59

Jämför
bild

Antal barn: 106

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,77

Jämför
bild

Antal barn: 76

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5

Jämför
bild

Antal barn: 144

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,41

Jämför
bild

Antal barn: 39

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,37

Jämför
bild

Antal barn: 20

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,41

Jämför
bild

Antal barn: 57

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,43

Jämför
bild

Antal barn: 87

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,55

Jämför
bild

Antal barn: 33

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 6,6

Jämför
bild

Antal barn: 37

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,06

Jämför
bild

Antal barn: 28

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,41

Jämför
bild

Antal barn: 126

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,1

Jämför
bild

Antal barn: 69

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,09

Jämför
bild

Antal barn: 38

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,78

Jämför
bild

Antal barn: 46

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,45

Jämför
bild

Antal barn: 36

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,44

Jämför
bild

Antal barn: 80

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,33

Jämför
bild

Antal barn: 100

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5

Jämför
bild

Antal barn: 59

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,28

Jämför
bild

Antal barn: 44

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,91

Jämför
bild

Antal barn: 42

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,87

Jämför
bild

Antal barn: 35

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,17

Jämför
bild

Antal barn: 45

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,08

Jämför
bild

Antal barn: 33

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: popup

Jämför
bild

Antal barn: 91

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,87

Jämför
bild

Antal barn: 183

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,44

Jämför
bild

Antal barn: 161

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,7

Jämför
bild

Antal barn: 41

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,36

Jämför
bild

Antal barn: 91

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,64

Jämför
bild

Antal barn: 81

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,4

Jämför
bild

Antal barn: 49

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,38

Jämför
bild

Antal barn: 110

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,39

Jämför
bild

Antal barn: 20

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 6

Jämför
bild

Antal barn: 15

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,85

Jämför
bild

Antal barn: 103

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,83

Jämför
bild

Antal barn: 37

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 6,94

Jämför
bild

Antal barn: 91

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,33

Jämför
bild

Antal barn: 61

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,02

Jämför
bild

Antal barn: 72

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,71

Jämför
bild

Antal barn: 36

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,57

Jämför
bild

Antal barn: 105

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,54

Jämför
bild

Antal barn: 151

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,85

Jämför
bild

Antal barn: 40

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,86

Jämför
bild

Antal barn: 38

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,44

Jämför
bild

Antal barn: 32

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5

Jämför
bild

Antal barn: 31

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,22

Jämför
bild

Antal barn: 70

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 6,1

Jämför
bild

Antal barn: 121

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,66

Jämför
bild

Antal barn: 64

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,64

Jämför
bild

Antal barn: 79

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,04

Jämför
bild

Antal barn: 54

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,23

Jämför
bild

Antal barn: 72

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,52

Jämför
bild

Antal barn: 31

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 3,64

Jämför
bild

Antal barn: 79

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,13

Jämför
bild

Antal barn: 103

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,49

Jämför
bild

Antal barn: 68

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 8,62

Jämför
bild

Antal barn: 48

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,64

Jämför
bild

Antal barn: 40

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,94

Jämför