Jämför service för förskola

Vad är viktigt när du väljer förskola till ditt barn? Gör dina urval här och se förslag på skolor som passar ditt barn.

Sök på förskolans namn
Driftsform
Nattförskola
     

För optimal upplevelse av tabellen nedan, håll mobilen i liggande läge!

Dra med fingret för att navigera runt i tabellen!

bild

Antal barn: 33

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: popup

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: popup

Jämför
bild

Antal barn: 72

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,93

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 60,9%

Jämför
bild

Antal barn: 36

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,8

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 40%

Jämför
bild

Antal barn: 47

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,59

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 31%

Jämför
bild

Antal barn: 37

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,77

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 72,1%

Jämför
bild

Antal barn: 84

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,63

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 48,1%

Jämför
bild

Antal barn: 123

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,5

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 64,4%

Jämför
bild

Antal barn: 103

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,56

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 69,2%

Jämför
bild

Antal barn: 40

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 6

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 73,6%

Jämför
bild

Antal barn: 37

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,71

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 53%

Jämför
bild

Antal barn: 21

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,82

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 82%

Jämför
bild

Antal barn: 123

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,87

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 67,5%

Jämför
bild

Antal barn: 52

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,67

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 66,7%

Jämför
bild

Antal barn: 50

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: popup

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: popup

Jämför
bild

Antal barn: 32

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,77

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 54%

Jämför
bild

Antal barn: 18

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 75%

Jämför
bild

Antal barn: 24

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: popup

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: popup

Jämför
bild

Antal barn: 20

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 6,11

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 10%

Jämför
bild

Antal barn: 70

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,28

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 76%

Jämför
bild

Antal barn: 39

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 6,07

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 41,8%

Jämför
bild

Antal barn: 73

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,94

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 53,7%

Jämför
bild

Antal barn: 71

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,71

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 57,1%

Jämför
bild

Antal barn: 56

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,7

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 70%

Jämför
bild

Antal barn: 37

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 43%

Jämför
bild

Antal barn: 20

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,24

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 24%

Jämför
bild

Antal barn: 26

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 6

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 50%

Jämför
bild

Antal barn: 34

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,48

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 41%

Jämför
bild

Antal barn: 51

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,71

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 34%

Jämför
bild

Antal barn: 52

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,78

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 36%

Jämför
bild

Antal barn: 82

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,43

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 43%

Jämför
bild

Antal barn: 34

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,31

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 56%

Jämför
bild

Antal barn: 19

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,86

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 0%

Jämför
bild

Antal barn: 98

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,61

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 65%

Jämför
bild

Antal barn: 99

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: popup

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: popup

Jämför
bild

Antal barn: 48

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,47

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 87%

Jämför
bild

Antal barn: 42

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,41

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 51%

Jämför
bild

Antal barn: 18

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,43

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 83%

Jämför
bild

Antal barn: 24

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,11

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 22%

Jämför
bild

Antal barn: 31

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 6,05

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 44%

Jämför
bild

Antal barn: 31

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,78

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 57%

Jämför
bild

Antal barn: 64

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,41

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 28%

Jämför
bild

Antal barn: 33

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,74

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 78%

Jämför
bild

Antal barn: 28

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,22

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 50%

Jämför
bild

Antal barn: 22

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,26

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 23%

Jämför
bild

Antal barn: 85

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 6,26

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 2%

Jämför
bild

Antal barn: 20

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,43

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 29%

Jämför
bild

Antal barn: 57

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 57%

Jämför
bild

Antal barn: 31

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,22

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 31%

Jämför
bild

Antal barn: 24

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 6,29

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 43%

Jämför
bild

Antal barn: 26

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 3,75

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 37%

Jämför
bild

Antal barn: 23

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,35

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 72%

Jämför
bild

Antal barn: 32

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: popup

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: popup

Jämför
bild

Antal barn: 25

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,58

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 66%

Jämför
bild

Antal barn: 23

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: popup

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: popup

Jämför
bild

Antal barn: 27

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 3,83

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 42%

Jämför
bild

Antal barn: 106

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,74

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 57,7%

Jämför
bild

Antal barn: 23

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,45

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 22%

Jämför
bild

Antal barn: 62

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: popup

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: popup

Jämför
bild

Antal barn: 68

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,52

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 69%

Jämför
bild

Antal barn: 100

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 6,02

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 36%

Jämför
bild

Antal barn: 72

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,42

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 58,3%

Jämför
bild

Antal barn: 36

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,33

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 45,8%

Jämför
bild

Antal barn: 148

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,83

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 52,3%

Jämför
bild

Antal barn: 123

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: popup

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: popup

Jämför
bild

Antal barn: 92

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 6,19

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 47,9%

Jämför
bild

Antal barn: 42

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,44

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: *%

Jämför
bild

Antal barn: 39

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,61

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: popup

Jämför
bild

Antal barn: 63

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,54

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 79,5%

Jämför
bild

Antal barn: 27

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,61

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 28%

Jämför
bild

Antal barn: 16

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,33

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 66,7%

Jämför
bild

Antal barn: 36

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,33

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 58,3%

Jämför
bild

Antal barn: 36

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,12

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 10,0%

Jämför
bild

Antal barn: 30

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,34

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 50%

Jämför
bild

Antal barn: 51

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,9

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 81,9%

Jämför
bild

Antal barn: 76

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,5

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 61%

Jämför
bild

Antal barn: 35

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,08

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 61,5%

Jämför
bild

Antal barn: 58

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 91,1%

Jämför
bild

Antal barn: 20

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,2

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 40%

Jämför
bild

Antal barn: 43

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,71

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 85,7%

Jämför
bild

Antal barn: 53

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,91

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 0,80%

Jämför
bild

Antal barn: 56

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,23

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 71,8%

Jämför
bild

Antal barn: 25

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,5

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 75%

Jämför
bild

Antal barn: 33

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: popup

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: popup

Jämför
bild

Antal barn: 15

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 6

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 66,7%

Jämför
bild

Antal barn: 73

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: popup

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: popup

Jämför
bild

Antal barn: 105

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,59

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 78,8%

Jämför
bild

Antal barn: 107

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,77

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 61,9%

Jämför
bild

Antal barn: 75

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 38%

Jämför
bild

Antal barn: 151

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,41

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 71,7%

Jämför
bild

Antal barn: 57

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,37

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 0%

Jämför
bild

Antal barn: 13

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,41

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 72%

Jämför
bild

Antal barn: 57

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,43

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 36%

Jämför
bild

Antal barn: 89

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,55

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 54,8%

Jämför
bild

Antal barn: 40

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 6,6

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 70%

Jämför
bild

Antal barn: 38

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,06

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 31%

Jämför
bild

Antal barn: 28

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,41

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 55%

Jämför
bild

Antal barn: 53

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: popup

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: popup

Jämför
bild

Antal barn: 136

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,1

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 66,8%

Jämför
bild

Antal barn: 76

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,09

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 63,6%

Jämför
bild

Antal barn: 36

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,78

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 55,6%

Jämför
bild

Antal barn: 44

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,45

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 69%

Jämför
bild

Antal barn: 41

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,44

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 40,7%

Jämför
bild

Antal barn: 27

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: popup

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: popup

Jämför
bild

Antal barn: 76

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,33

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 47,9%

Jämför
bild

Antal barn: 90

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 59,1%

Jämför
bild

Antal barn: 60

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,28

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 63%

Jämför
bild

Antal barn: 41

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,91

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 57,1%

Jämför
bild

Antal barn: 49

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,87

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 48%

Jämför
bild

Antal barn: 70

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,17

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 10,0%

Jämför
bild

Antal barn: 36

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,08

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 66,9%

Jämför
bild

Antal barn: 35

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: popup

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: popup

Jämför
bild

Antal barn: 92

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,87

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 67,7%

Jämför
bild

Antal barn: 179

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,44

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 64%

Jämför
bild

Antal barn: 149

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,7

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 57,4%

Jämför
bild

Antal barn: 35

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,36

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 44,7%

Jämför
bild

Antal barn: 83

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,64

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 44,4%

Jämför
bild

Antal barn: 88

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,4

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 42%

Jämför
bild

Antal barn: 50

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,38

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 90,5%

Jämför
bild

Antal barn: 116

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,39

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 73,7%

Jämför
bild

Antal barn: 22

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 6

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 66,7%

Jämför
bild

Antal barn: 18

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,85

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 53,8%

Jämför
bild

Antal barn: 109

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,83

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 60%

Jämför
bild

Antal barn: 36

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 6,94

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 38,5%

Jämför
bild

Antal barn: 88

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,33

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 65,3%

Jämför
bild

Antal barn: 67

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,02

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 57,4%

Jämför
bild

Antal barn: 77

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,71

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 83,7%

Jämför
bild

Antal barn: 35

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,57

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 10,0%

Jämför
bild

Antal barn: 77

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,54

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 43,9%

Jämför
bild

Antal barn: 143

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,85

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 63%

Jämför
bild

Antal barn: 46

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,86

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 42,9%

Jämför
bild

Antal barn: 34

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,44

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 62,1%

Jämför
bild

Antal barn: 65

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: popup

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: popup

Jämför
bild

Antal barn: 35

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 50%

Jämför
bild

Antal barn: 37

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 6,1

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 10,0%

Jämför
bild

Antal barn: 121

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,66

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 43,5%

Jämför
bild

Antal barn: 70

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 4,64

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 71,4%

Jämför
bild

Antal barn: 94

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,04

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 68%

Jämför
bild

Antal barn: 55

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,23

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 57,9%

Jämför
bild

Antal barn: 78

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,52

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 64%

Jämför
bild

Antal barn: 37

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 3,64

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 25,5%

Jämför
bild

Antal barn: 78

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 5,13

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 40%

Jämför
bild

Antal barn: 110

Driftsform: Kommunal

Antal barn/ årsarbetare: 5,49

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 64,7%

Jämför
bild

Antal barn: 45

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 8,62

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 31%

Jämför
bild

Antal barn: 38

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,64

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 16%

Jämför
bild

Antal barn: 41

Driftsform: Fristående

Antal barn/ årsarbetare: 4,94

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning: 45%

Jämför