Välkommen till Jämför service

I Västerås stad har du möjlighet att välja förskola, grundskola, gymnasieskola och hemtjänst. En valfrihet att välja det alternativ som passar dig bäst och möter dina behov.

Jämför service

är ett webbverktyg där du enkelt får fram jämförelser av de viktigaste måtten på kvalitet. Genom att jämföra fakta och kvalitet med hjälp av statistik och undersökningar som kommunen gjort, får du ett stöd när du ska välja.

I nuvarande version erbjuder vi möjlighet att jämföra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, hemtjänst och olika boendeformer som gruppboende, servicehus och ålderdomshem.

Vad är viktigt när du jämför?

Du kan se både privata och kommunala alternativ och jämföra dessa. Med hjälp av kartfunktion så ges en god överblick på var olika alternativ ligger i förhållande till varandra eller där du själv bor. Klicka på flikarna högst upp på sidan, gör dina urval och jämför!

Förtydligande avseende boenden

När du inte längre kan bo kvar hemma kan du ansöka om särskilt boende. Det finns tre typer: gruppboende, servicehus och ålderdomshem. Du har inte möjlighet att välja vilket boende du vill bo på, men du kan ange önskemål. Om det inte finns plats på det önskade boendet kan du tacka nej till erbjudandet. Du har kvar din plats i kön.

Inom äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning krävs i de flesta fall först ett biståndsbeslut från en biståndshandläggare.